Mūsu dati

Uzticami datu avoti

Precīzi banku atsauces dati ir mūsu pakalpojuma pamatā. Mūsu banku katalogi tiek apkopoti, izmantojot atsauces un datus no vairākiem uzticamiem datu sniedzējiem.
Mēs esam nostiprinājuši partnerības, kas ļāvušas mums iegūt datus no visdažādākajiem avotiem, un to vidū ir:

 • centrālās bankas;
 • bankas;
 • finanšu institūcijas;
 • banku kodu izdevēji;
 • maksājumu sistēmas un biedrības;
 • maksājumu pakalpojumu organizācijas;
 • privātuzņēmumi.
Izmantojot mūsu informācijas kanālus, piemēram, "SWIFTRef", "Vocalink" un citus uzticamus avotus, jums ir iespēja piekļūt:

vadošajiem maksājumu atsauces datiem;
pasaules mēroga un plašām nacionālajām maksājumu sistēmām;
augstas kvalitātes datiem, kas iegūti un uzturēti no oficiāliem avotiem;
katru mēnesi aktualizētiem datiem no vairuma avotu, bet dažos gadījumos – datiem, kas tiek aktualizēti ik nedēļu.

our data

S.W.I.F.T. SCRL
Deutsche Bundesbank
La Banque de France Eurosisteme
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)

Precizitāte un pilnīgums

Mēs bieži veicam iekšējo izvērtēšanu attiecībā uz mūsu banku datu pārklājumu un precizitāti. Mēs lēšam, ka patlaban mūsu katalogi ietver vairāk nekā 99,9% pasaules banku.

Īstenojot procedūras, kas saistītas ar automātisku no mūsu avotiem iegūto datu atjaunināšanu, mēs spējam uzrādīt teicamu precizitāti banku kodu un filiāļu datu identificēšanā.
Analizējot mūsu klientu vaicājumus, mēs varam viegli atklāt gadījumus, kad sistēmai banku datus izgūt neizdodas. Pateicoties šādiem pašregulējošiem mehānismiem, trūkstošu datu gadījumā mēs parasti reaģējam ātrāk, nekā mūsu klienti spēj ziņot par radušos problēmu.


Datu pārklājums

Data coverage

Mūsu datubāzes inženieri pastāvīgi analizē, kombinē un apkopo datus no vairākiem datu sniedzējiem, veidojot vienotu banku katalogu, kas darbina mūsu validācijas dzinēju.

Ik reizi, kad validācijai mūsu sistēmā tiek ievadīts IBAN numurs, tā identificē bankas nosaukumu, adresi un BIC kodu, meklējot atbilstības ar mūsu katalogā atrodamajiem banku kodiem.
Mūsu banku kodu direktorijā ietilpst vairāk nekā 330 000 detalizētu ierakstu par atsevišķām bankām un filiālēm:

 • 75 IBAN dalībvalstīs;
 • 34 SEPA dalībvalstīs;
 • 25 valstīs, kurās IBAN sistēma tiek lietota daļēji/eksperimentāli.

No kataloga izgūtie dati ietver šādu informāciju:

 • Bank – bankas vai finanšu iestādes nosaukums.
 • BIC – izdevējbankas/izdevējfiliāles vai izdevējiestādes BIC kods.
 • Address – izdevējbankas adrese.
 • Branch – konkrētās bankas filiāles nosaukums, ja tāds ir pieejams.
 • City – pilsētas, kurā atrodas izdevējbanka, pilns nosaukums.
 • Country – pilns izcelsmes valsts nosaukums, piem., "Vācija".
 • Country ISO – ISO 3166-1 valsts kods, piem., DE, CH, GB, FR, NL, AT utt.
 • Email – primārā e-pasta adrese saziņai ar attiecīgo banku/filiāli.
 • FAX – attiecīgās bankas/filiāles primārais faksa numurs.
 • Phone – attiecīgās bankas/filiāles primārais kontakttālrunis.
 • State – štata, kurā atrodas banka/filiāle, nosaukums.
 • ZIP – pilsētas pasta indekss.

Informācija par atbalstītajām valstīm un IBAN formātu apskatāma mūsu IBAN piemēru un struktūras sadaļā.

Regulāri atjauninājumi un nepretrunīgums datu avotu starpā

Datu pārvaldība ir laikietilpīgs un dārgs process.
Mēs esam specializējušies vairāku datu avotu apstrādē, lai nodrošinātu racionalizētu datu apkopošanas pakalpojumu, kas vienmēr ļauj iegūt visjaunākos datus viegli lasāmā formātā.
Mūsu datu komanda aktīvi strādā pie visu banku katalogu aktualizēšanas, kā arī uztur kārtībā mūsu validācijas platformas atgrieztos datus.

Kas attiecas uz lielāko daļu valstu, mēs banku datu katalogiem sekojam līdzi un tos atjauninām reizi mēnesī vai reizi nedēļā.
Lai nodrošinātu augstu precizitāti, datus par tām valstīm, kurām raksturīgs dinamiskāks banku sektors (piem., Lielbritānijai), mēs aktualizējam katru nedēļu.

Izmantojamība un pieejamība

Datu izmantojamība
Datu izmantojamību mēs definējam kā "mūsu klientu spēju piekļūt nepieciešamajiem datiem jebkurā laikā un no jebkuras vietas". Šis ir viens no svarīgākajiem faktoriem SaaS risinājumu pamatā, un tas attiecas arī uz mūsu maksājumu validācijas platformu. Lai panāktu uzticamību attiecībā uz piekļuvi mūsu risinājumiem, mūsu pakalpojums tiek uzturēts, izmantojot augstas pieejamības bojājumpiecietīgu infrastruktūru, kas nodrošina 99,9% darbspējas laiku.

Pieejamība jebkurā laikā un no jebkuras vietas

Nodrošinot pakalpojumus SaaS (programmatūras pakalpojuma) un tīmeklī pieejamu saskarņu veidā, mēs jums dodam iespēju maksājumu validāciju integrēt jebkurā jūsu uzņēmējdarbības procesa daļā. Gan mūsu automatizētā sistēma, kas veic banku datu validāciju to ievades posmā, gan arī mobilajām ierīcēm draudzīgā tīmekļa saskarne, kas nodrošina manuālu maksājumu validācijas servisu jūsu darbiniekiem, lai arī kur viņi atrastos, piedāvā lielāku elastību nekā iekštīkla vai iestādes risinājumi.