Banku pārskaitījumos izmantoto saīsinājumu saraksts

IBAN Starptautiskais bankas konta numurs
Starptautiskais bankas konta numurs (International Bank Account Number) ir unikāls identifikators, kas palīdz bankām automātiski apstrādāt maksājumus darījumu partneru starpā. IBAN satur visu nepieciešamo informāciju par bankas konta īpašnieku, tostarp informāciju par konta numuru, banku, filiāli un valsts kodu. Lai gan SEPA valstīs nav noteikts vienots IBAN garums, tas nevar pārsniegt 34 rakstzīmes. Tiesa gan, vairumā valstu ir noteikti atšķirīgi, fiksēti garumi. Lai veiktu precīzu validāciju, mūsu pārbaudes rīks automātiski nosaka IBAN valsti un garumu.
BBAN Pamata bankas konta numurs
BBAN ir saīsinājums no angļu valodas vārdiem "Basic Bank Account Number". Ar to saprot bankas konta numuru, kas raksturīgs kādai konkrētai valstij. BBAN veido starptautiskajos naudas līdzekļu pārskaitījumos lietotā IBAN pēdējo daļu. Katrai valstij ir savs īpašais BBAN formāts un garums, kas ir atkarīgs no tās standartiem. Patlaban nav ne ES, ne arī kāda cita vienojoša BBAN standarta. Šī iemesla dēļ tika radīts IBAN, kuru ieviesa ar nolūku palīdzēt standartizēt starptautiskos naudas pārskaitījumus.
BIC Bankas identifikācijas kods
Bankas identifikācijas kods (Bank Identifier Code) ir starptautisks kods, kuru bankas izmanto finanšu transakcijām. Katrai bankai ir savs BIC. Tādā veidā Eiropas un starptautiskie maksājumu uzdevumi automātiski nonāk pareizajā bankā un filiālē. BIC dēvē arī par SWIFT adresi jeb SWIFT kodu. BIC var būt 8 vai 11 rakstzīmes garš – atkarībā no tā, vai tajā ir ietverta informācija par bankas filiāli.
SEPA Vienotā eiro maksājumu zona
Šī unikālā eiro maksājumu zona veido integrētu Eiropas tirgu maksājumu instrumentiem. SEPA (Single Euro Payment Area) nodrošina, lai maksājumi Eiropā noritētu tikpat vienkārši un efektīvi kā maksājumi vienas valsts ietvaros.
ECB Eiropas Centrālā banka
Eiropas Centrālā banka ir centrālā banku institūcija eirozonā. Tā atbild par eiro valūtu Eiropas Savienībā. ECB galvenais uzdevums ir saglabāt eiro pirktspēju un līdz ar to – cenu stabilitāti eirozonā. Eirozonā ietilpst 17 Eiropas Savienības valstis, kurās eiro tiek lietots kopš 1999. gada.
SWIFT Vispasaules starpbanku finanšu telekomunikācijas biedrība (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
skat. BIC
SCT SEPA kredīta pārvedums
SEPA kredīta pārvedumu (SEPA Credit Transfer) Eiropas Maksājumu padome (skat. EPC) ieviesa 2008. gada sākumā. To dēvē arī par maksājumu shēmu vai noteikumu kopumu līdzekļu pārskaitīšanai starp bankām ES. SCT, ko Beļģijā dēvē par "Eiropas pārskaitījumu", mērķis ir aizstāt visas vietējās eiro maksājumu sistēmas Eiropā – gan iekšējiem, gan starptautiskiem norēķiniem paredzētās.
SDD SEPA tiešais debets
SEPA tiešais debets (SEPA Direct Debit), ko Beļģijā dēvē arī par "Eiropas tiešo debetu", ir maksājumu protokols, kas nosaka noteikumu kopumu konkrētiem starpbanku maksājumiem eirozonā. SDD pamatā, līdzīgi kā jebkuras citas tiešā debeta shēmas gadījumā, ir šāda ideja: "Es pieprasu naudu no kādas citas personas un ar tās iepriekšēju piekrišanu kreditēju to savā kontā". Gan maksātājam, gan saņēmējam ir jābūt atvērtam kontam pie kāda no SEPA maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.
PSD Maksājumu pakalpojumu direktīva
Maksājumu pakalpojumu direktīva (Payment Services Directive) tika ieviesta 2007. gadā kā tiesību aktu kopums ar nolūku definēt maksājumu pakalpojumus un maksājumu pakalpojumu sniedzējus Eiropas Savienībā. Tās galvenais mērķis ir veicināt Vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA) attīstību, regulēt maksājumu iestādes, nodrošināt darījumu caurredzamību un palielināt konkurenci.
ACH Automatizēto norēķinu palāta
ACH (Automated Clearing House) ir elektronisko naudas pārskaitījumu tīkls, ko izmanto Amerikas Savienotajās Valstīs. Līdzīgi kā SWIFT Eiropā, ACH nodrošina starpbanku kredīta un debeta transakciju klīringu. ACH elektroniskais tīkls palīdz bankām un finanšu iestādēm veikt savstarpēju informācijas apmaiņu.
CSM Mijieskaita un norēķinu sistēma
Mijieskaita un norēķinu sistēma (Clearing and Settlement Mechanism) ir tirdzniecību reglamentējošs noteikumu kopums. Šādas direktīvas nosaka, kā standartizētā veidā jānotiek naudas līdzekļu un informācijas apmaiņai maksājumu pakalpojumu sniedzēju starpā.
PEACH Paneiropas ACH
Paneiropas Automatizēto norēķinu palāta (Pan-European Automated Clearing House; PE-ACH) ir ACH, kas ir tiesīga organizēt SEPA kredīta pārvedumus un tiešos debetus eirozonā. PEACH ir arī biznesa platforma, kas nodrošina mazumtirdzniecības eiro maksājumu instrumentus un ar tiem saistītus pamatpakalpojumus, kas sastāv no maksājumu pārvaldības noteikumiem un maksājumu praksēm, ko atbalsta nepieciešamā(-s) tehniskā platforma(-s)..
EBA Eiro banku asociācija
EBA (Euro Banking Association), kuru 1985. gadā Parīzē dibināja 18 komercbankas un Eiropas Investīciju banka, ir Eiropas maksājumu organizāciju nozares forums, kurā ietilpst vismaz 200 banku un organizāciju. Eiro banku asociācija ir viena no galvenajām SEPA izveides un attīstības veicinātājām.
EPC Eiropas Maksājumu padome (European Payments Council)
Eiropas banku lēmējinstitūcija maksājumu jomā. Tā koordinē visas darbības, kas saistītas ar SEPA ieviešanu.
BACS Bankers’ Automated Clearing System
BACS ir akronīms no angļu valodas vārdiem "Bankers’ Automated Clearing System". Tas ir viens no Lielbritānijas starpbanku pārskaitījumu pakalpojumiem, un to izmanto elektronisko transakciju un pārskaitījumu apstrādei. BACS sistēmā galvenokārt apstrādā tiešos debetus un tiešos kredītus. Tiešais debets ir konta turētāja rīkojums savai bankai, autorizējot uzņēmumu no tā izņemt dažādas naudas summas. Tiešos debetus izmanto, lai nodrošinātu regulārus, drošus un efektīvus maksājumus. Tie ir vieni no izplatītākajiem finanšu darījumiem pasaulē. Tikmēr tiešais kredīts būtībā ir pretējs tiešajam debetam, un to parasti izmanto, lai uz uzņēmuma darbinieku banku kontiem pārskaitītu algas. Vēl nesen BACS bija viena no vadošajām sistēmām tiešsaistes maksājumu un mobilo maksājumu jomā. Tiesa gan, nesen to aizstāja sistēma "Faster Payments". Iemesls tam ir "Faster Payments" efektivitāte, proti, gandrīz acumirklīga apstrāde jebkurā diennakts laikā, 365 dienas gadā, turpretī BACS maksājumu apstrāde aizņem vismaz trīs darbadienas. Atsevišķos kontos "Faster Payments" lietošana gan nav atļauta, un šādos gadījumos joprojām nākas paļauties uz BACS.
CHAPS Clearing House Automated Payment System
Kā jau var noprast, CHAPS ir akronīms no angļu valodas vārdiem "Clearing House Automated Payment System" (Norēķinu palātas automatizētā maksājumu sistēma), tomēr pilnajā nosaukumā šo sistēmu dēvē reti. CHAPS ir vēl viena sistēma, ko izmanto maksājumu apstrādei Lielbritānijā. Lai gan CHAPS var lietot ikviens, tā ir sistēma, kuru parasti izmanto uzņēmumi transakcijām, kas saistītas ar lielām naudas summām. Par CHAPS sistēmas izmantošanu parasti tiek iekasēta samaksa aptuveni 25–30 sterliņu mārciņu apmērā. CHAPS pārskaitījumi parasti tiek apstrādāti dienas laikā, un tos parasti izmanto nekustamā īpašuma iegādei, kad starpnieki šo sistēmu izmanto naudas līdzekļu pārskaitīšanai no vienas iesaistītās puses bankas konta uz otras puses kontu. Tos lieto arī citos scenārijos, kas saistīti ar lielām summām. Kā minēts iepriekš, CHAPS izmanto, lai pārskaitītu līdzekļus starp bankām; šim nolūkam to var izmantot vairākas reizes dienā. Lai veiktu maksājumu, izmantojot CHAPS, parasti nepieciešams doties uz banku, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu savas identitātes pierādīšanai. Pirms CHAPS maksājuma veikšanas gan ir vērts iepazīties ar jūsu bankas noteiktajiem limitiem attiecībā uz "Faster Payments" pārskaitījumiem. "Faster Payments" parasti var izmantot pārskaitījumiem līdz 100 000 sterliņu mārciņām, turklāt šie pārskaitījumi ir acumirklīgi un bezmaksas. Tas var būt īpaši noderīgi privātpersonām (nevis uzņēmumiem vai organizācijām).
FPS UK Faster Payments Service
Kā minēts iepriekš, pakalpojums "Faster Payments" ļauj plašai sabiedrības daļai veikt maksājumus ar gandrīz tūlītēju naudas līdzekļu apstrādi un pārskaitīšanu. Šis pakalpojums regulāri tiek izmantots, piemēram, rēķinu apmaksai, regulāriem maksājumiem, kā arī naudas pārskaitījumiem tiešsaistē. Šī sistēma darbojas kopš 2008 gada.
C&CC UK Cheque and Credit Clearing
Kā minēts iepriekš, pakalpojums "Faster Payments" ļauj plašai sabiedrības daļai veikt maksājumus ar gandrīz tūlītēju naudas līdzekļu apstrādi un pārskaitīšanu. Šis pakalpojums regulāri tiek izmantots, piemēram, rēķinu apmaksai, regulāriem maksājumiem, kā arī naudas pārskaitījumiem tiešsaistē. Šī sistēma darbojas kopš 2008 gada.
EFT Elektronisko līdzekļu pārskaitījums (Electronic Funds Transfer)
Veids, kādā jūsu uzņēmums visus maksājumus no Britu Sadraudzības valstīm var saņemt tiešā depozīta veidā uzņēmuma bankas kontā. Pēc reģistrēšanās šajā sistēmā nauda nonāks tieši jūsu rīcībā, turklāt ātrāk nekā jebkad iepriekš. EFT ir ātra un droša sistēma, un tas nozīmē, ka ieskaitījums jūsu bankas kontā tiks apstiprināts daudz ātrāk nekā tad, ja jums nāktos gaidīt apstiprinājumu pa pastu, saņemt naudu pret čeku un gaidīt, kamēr attiecīgie līdzekļi kļūst pieejami.
B2B Business to Business ("bizness-biznesam")
SCF SEPA karšu ietvarstruktūra
SEPA karšu ietvarstruktūra (SEPA Cards Framework) nosaka augsta līmeņa principus un noteikumus, kuri, bankām, struktūrām un citām ieinteresētajām personām tos ieviešot, ļautu klientiem visā Eiropā izmantot universālas norēķinu kartes maksājumu veikšanai un skaidras naudas izņemšanai bankomātos eiro valūtā visā SEPA zonā tikpat viegli un ērti kā viņu mītnes zemē.
EFTA Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (European Free Trade Association)
ECBS Eiropas Banku standartu komiteja (European Committee for Banking Standards)